Leva i Balans

Vill du hitta eller återfå glädje, trygghet och balans i ditt liv?
Söker du nya infallsvinklar eller vill du kanske känna dig mer levande?

Det finns många anledningar till att välja att gå i terapi. Det kan vara ett naturligt led i din personliga och professionella utveckling. Kanske handlar det om en önskan om att vilja må bättre eller att du tycker att du kört fast och vill få nya perspektiv för att komma vidare i livet.
Jag ger dig såväl stöd som utmaningar. Du får en möjlighet att stanna upp och utforska hur du själv kan påverka din situation till det bättre.

Gestaltterapi hjälper dig att hitta tillbaka till det unika och genuina i dig själv. Släppa gamla livsmönster, som en gång i tiden var viktiga, kanske livsviktiga, men som i dag hindrar dig från att leva ditt liv som du verkligen vill.

Boka ett första introduktionssamtal utan kostnad.
Varmt välkommen att höra av dig till mig.

Johan Nordenfelt  johan@levaibalans.se – Mobil 0707 400 222

"Dina frågor fick mig att förstå vad det verkligen innebär att ta ansvar för mitt eget liv. Utan det skulle jag troligen fortfarande arbetat på min förra arbetsplats"

Man 32 år

12 december, 2018

Varför terapi?

Känner du dig stressad eller närmar du dig ”utbrändhet”?
Har du ångest?
Har du eller någon närstående en allvarlig sjukdom?
Har du mist någon och känner dig tyngd av sorg?
Har du nyligen skilt dig eller funderar på skilsmässa?
Lever du i en komplicerad familjesituation?
Går du med en obestämd känsla av tomhet?
Känns det som andra styr ditt liv?
Är det ibland svårt att finna livsgnistan?
Funderar du på meningen med ditt liv?
Har er relation stagnerat?

Ett terapiförlopp kan starta av många anledningar. Ofta kan någon form av kris vara en orsak. En kris som får dig att reflektera över hur ditt liv ser ut och hur du skulle vilja att det såg ut. För andra är det mer en allmän önskan att komma vidare i sin personliga utveckling.

Jag tar emot både individuella klienter och par.

Hur går det till?

Grunden i gestaltterapi är dialogen; mötet. Mötet mellan dig som klient och mig som terapeut, mötet mellan olika sidor i dig, mötet mellan intellekt och kropp. Terapin sker på många olika sätt. Jag arbetar med utforskande samtal, kroppsmedvetenhet, närvaroövningar, känsla, bild, psykodrama, guidade meditationer.
I mötet med dig riktas uppmärksamheten på hur tidigare händelser och traumatiska upplevelser påverkar dig i nuet. I terapin undersöker vi hur dina svårigheter uppstår, vad och hur du gör för att må så dåligt. Ofta handlar det om vanor och beteenden som är svåra att upptäcka på egen hand. Jag vet alltså inte på förhand något om dig, däremot är jag utbildad och tränad i att uppmärksamma och hjälpa dig rikta ett ljus på det som du själv brukar se i vanans ”halvdunkel”. När du blir medveten om hur gör, kan du själv välja om hur vill fortsätta handla som du brukar eller förändra något.
Livets olika erfarenheter har ibland gjort att du har behövt skydda sårade sidor genom att dölja delar av dig och försöka bli någon annan än den du är. Kanske är det just för att du i en del situationer inte tillåter dig att vara dig själv som livet ibland känns overkligt eller som att du håller upp en fasad. Med en större medvetenhet om vad du känner och tänker kan du välja hur du vill leva ditt liv och ta ansvar för dina handlingar och dess konsekvenser.

Ansvar innebär en möjlighet, snarare än ett krav! Att verkligen svara an både mot dig själv och andra. Ansvar i den är betydelsen betyder genuin frihet i livet! (Jämför med engelskan ”respons-ability” – möjlighet att agera.)
I det första och inledande samtalet utforskar vi din livssituation, din bakgrund och dina förutsättningar för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om och hur jag kan hjälpa dig. Du får samtidigt en chans att ställa frågor till mig och känna efter om du får det förtroende som är nödvändigt för en god och fungerande terapi. När vi överenskommit en fortsättning träffas vi över en kortare eller längre period, vanligen en timme i veckan.


Välkommen att höra av dig för att boka ett första introduktionssamtal.

Om gestaltterapi

Ordet “gestalt” härstammar från tyskan och betyder helhet. Gestaltterapi är en psykoterapiform som bygger på en humanistisk, existentiell och holistisk människosyn. Det är en erfarenhetsbaserad och processorienterad terapiform som ställer dialogen och upplevandet här och nu i centrum (tankar, ord, kropp och känslor). Genom att se möjligheterna och öka medvetenheten om din historia och hur den påverkar och begränsar dig i nuet, kan du stärka den personliga utvecklingsprocessen och möjliggöra önskade förändringar. Det vill säga skapa det liv du önskar dig.

Gestalt började utvecklas under 1940-50-talet av Fritz och Laura Perls. Gestaltterapins rötter finns främst i gestaltpsykologin, existentialismen och fenomenologin, men även i zen-buddhismen och holismen. Den har beröringspunkter med ett flertal andra terapiformer, bland annat den psykodynamiska terapin, kognitiv psykoterapi och olika kroppsterapimetoder.

Min roll som gestaltterapeut
Gestaltterapeuten finns där som både yrkesperson och medmänniska, vilket bland annat innebär att jag kan dela med mig av egna erfarenheter och känslor som väcks om jag tror det kan vara av värde för dig. Jag tolkar inte dina upplevelser åt dig, istället utforskar vi vad de betyder för dig själv. Jag kan vara både stödjande och konfronterande beroende på vad du behöver i stunden.

Om mig

Johan Nordenfelt

För mig är gestalt ett sätt att leva och förhålla mig till livet. Att våga vara den jag är, med styrkor och sårbarheter. Stå upp för mig själv, sätta gränser, vara närvarande och möta andra människor. Att känna mig själv är en förutsättning för att kunna hjälpa andra.

Under de senaste 20 åren har jag arbetat med utveckling av människor. Jag är examinerad gestaltterapeut vid Nordisk Gestaltinstitut i Fredensborg i Danmark. 2002 startade jag och några kollegor Stockholms Ledarinstitut som är min bas när jag arbetar med företag. 2007 blev jag licensierad sorgbearbetare vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning, något som jag sedan dess både använt i grupper och individuellt.

Jag har en pedagogisk bakgrund från skola och barnomsorg. Är gift och har två utflugna barn. Trivs i naturen med vandring, segling, fotografering och skärmflygning.

Jag arbetar med individuell terapi och parterapi.
Min mottagning ligger centralt på Vasagatan 11, 1 tr.

"Ditt varma sätt att få mig att våga vara ärlig och öppen med mig själv har hjälpt mig att bli mer tillfreds med mig själv"

Kvinna 46 år

12 december, 2018

© Johan Nordenfelt – johan@levaibalans.se – Mobil 0707 400 222