Om gestaltterapi

Gestalt började utvecklas under 1940-50-talet av Fritz och Laura Perls. Gestaltterapins rötter finns främst i gestaltpsykologin, existentialismen och fenomenologin, men även i zen-buddhismen och holismen. Den har beröringspunkter med ett flertal andra terapiformer, bland annat den psykodynamiska terapin, kognitiv psykoterapi och olika kroppsterapimetoder.Händer och sol

Ordet ”gestalt” härstammar från tyskan och betyder helhet. Gestaltterapi är en psykoterapiform som bygger på en humanistisk, existentiell och holistisk människosyn. Det är en erfarenhetsbaserad och processorienterad terapiform som ställer dialogen och upplevandet här och nu i centrum (tankar, ord, kropp och känslor). Genom att se möjligheterna och öka medvetenheten om din historia och hur den påverkar och begränsar dig i nuet, kan du stärka den personliga utvecklingsprocessen och möjliggöra önskade förändringar. Det vill säga skapa det liv du önskar dig.

Min roll som gestaltterapeut
Gestaltterapeuten finns där som både yrkesperson och medmänniska, vilket bland annat innebär att jag kan dela med mig av egna erfarenheter och känslor som väcks om jag tror det kan vara av värde för dig. Jag tolkar inte dina upplevelser åt dig, istället utforskar vi vad de betyder för dig själv. Jag kan vara både stödjande och konfronterande beroende på vad du behöver i stunden.

© Johan Nordenfelt – johan@levaibalans.se – Mobil 0707 400 222

"Ditt varma sätt att få mig att våga vara ärlig och öppen med mig själv har hjälpt mig att bli mer tillfreds med mig själv"

Kvinna 46 år

12 december, 2018