Varför terapi?

Känner du dig stressad eller närmar du dig ”utbrändhet”?Bird
Har du ångest?
Har du eller någon närstående en allvarlig sjukdom?
Har du mist någon och känner dig tyngd av sorg?
Har du nyligen skilt dig eller funderar på skilsmässa?
Lever du i en komplicerad familjesituation?
Går du med en obestämd känsla av tomhet?
Känns det som andra styr ditt liv?
Är det ibland svårt att finna livsgnistan?
Funderar du på meningen med ditt liv?
Har er relation stagnerat?

Ett terapiförlopp kan starta av många anledningar. Ofta kan någon form av kris vara en orsak. En kris som får dig att reflektera över hur ditt liv ser ut och hur du skulle vilja att det såg ut. För andra är det mer en allmän önskan att komma vidare i sin personliga utveckling.

Jag tar emot både individuella klienter och par.

© Johan Nordenfelt – johan@levaibalans.se – Mobil 0707 400 222

"Ditt varma sätt att få mig att våga vara ärlig och öppen med mig själv har hjälpt mig att bli mer tillfreds med mig själv"

Kvinna 46 år

12 december, 2018