Hur går det till?

Grunden i gestaltterapi är dialogen; mötet. Mötet mellan dig som klient och mig som terapeut, mötet mellan olika sidor i dig, mötet mellan intellekt och kropp. Terapin sker på många olika sätt. Jag arbetar med utforskande samtal, kroppsmedvetenhet, närvaroövningar, känsla, bild, psykodrama, guidade meditationer.

I mötet med dig riktas uppmärksamheten på hur tidigare händelser och traumatiska upplevelser påverkar dig i nuet. I terapin undersöker vi hur dina svårigheter uppstår, vad och hur du gör för att må så dåligt. Ofta handlar det om vanor och beteenden som är svåra att upptäcka på egen hand. Jag Kliv mellan stenarvet alltså inte på förhand något om dig, däremot är jag utbildad och tränad i att uppmärksamma och hjälpa dig rikta ett ljus på det som du själv brukar se i vanans ”halvdunkel”. När du blir medveten om hur gör, kan du själv välja om hur vill fortsätta handla som du brukar eller förändra något.

Livets olika erfarenheter har ibland gjort att du har behövt skydda sårade sidor genom att dölja delar av dig och försöka bli någon annan än den du är. Kanske är det just för att du i en del situationer inte tillåter dig att vara dig själv som livet ibland känns overkligt eller som att du håller upp en fasad.

Med en större medvetenhet om vad du känner och tänker kan du välja hur du vill leva ditt liv och ta ansvar för dina handlingar och dess konsekvenser. Ansvar innebär en möjlighet, snarare än ett krav! Att verkligen svara an både mot dig själv och andra. Ansvar i den är betydelsen betyder genuin frihet i livet! (Jämför med engelskan ”respons-ability” – möjlighet att agera.)

I det första och inledande samtalet utforskar vi din livssituation, din bakgrund och dina förutsättningar för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om och hur jag kan hjälpa dig. Du får samtidigt en chans att ställa frågor till mig och känna efter om du får det förtroende som är nödvändigt för en god och fungerande terapi. När vi överenskommit en fortsättning träffas vi över en kortare eller längre period, vanligen en timme i veckan.

Välkommen att höra av dig för att boka ett första introduktionssamtal.

 

© Johan Nordenfelt – johan@levaibalans.se – Mobil 0707 400 222

"Ditt varma sätt att få mig att våga vara ärlig och öppen med mig själv har hjälpt mig att bli mer tillfreds med mig själv"

Kvinna 46 år

12 december, 2018